737 278 306 prodejna Český Těšín737 278 307 prodejna Frýdek-Místek
Nová registrácia
Hlavná stránka > Reklamácie

Reklamácie

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru nakupovaného v internetovom obchode toysshop.cz

 

V prípade reklamácie nám reklamovaný tovar prosím zašlite na adresu niektorej z našich predajní, najlepšie na tú predajňu, ktorá Vám tovar predtým zaslala. Spolu s tovarom nám prosím zašlite Vaše meno a priezvisko, číslo objednávky alebo číslo faktúry z objednávky.

Kontaktné údaje predajnie spotrebiteľ dostal v potvrdzovacom e-mailu pri expedícii tovaru kupujúcemu. Ak nastane problém v komunikácii, možno sa obrátiť priamo na centrálu spoločnosti na adresu objednavky@toys-shop.cz alebo na vedenie spoločnosti na adrese office@toys-shop.cz

 

Reklamácia sa vybavujú priamo na adrese našich predajní:

 

- Toys shop hračky, Čapkova 203, 737 01 Český Těšín, tel: +420 737 278 306, e-mail : tesin@toys-shop.cz

- Toys shop hračky, Hlavní 106, 738 01 Frýdek - Místek, tel: +420 737 278 307, e-mail : frydek@toys-shop.cz

 

Podmienky reklamácie

 

  • Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota, tj. 24 mesiacov (resp. 12 mesiacov pri nákupe na IČO)
  • Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré súvisí s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami.
  • Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách písomne (e-mailom) informovať predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené rozdiely v množstve či druhu, prípadné vady tovaru, tj. Musí uviesť, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.
  • K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu daňového dokladu, ktorý obdržal spolu so zásielkou.
  • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  • Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka v čo najkratšom čase od obdržania reklamácie o postupe vybavenia.
  • Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 14 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  • Reklamácia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Všetky náklady na zaslanie (dopravu) reklamovaného tovaru nesie zákazník.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.januára 2014. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácií a záruke tovaru. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Čeština
cz
Polski
pl
Slovenčina
sk